Coğrafya Soruları Sunusu

Coğrafya dersinin tüm konularıyla ilgili test sorularından ve son olarak da Tekrar Testi'nden oluşan 545 sorunun bulunduğu bir sunumdur. Tüm sınavlar (SBS, YGS, LYS ve KPSS) ve okulda başarı için kullanılabilir.
Sunu İçeriği
Coğrafi Konum
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
Harita Bilgisi
Haritalarda Yeryüzü Şekillerinin Gösterilmesi
İklim Elemanları (Sıcaklık)

İklim Elemanları (Hava Basıncı)
İklim Elemanları (Rüzgarlar)
İklim Elemanları (Nemlilik)
İklim Elemanları (Yağış)
İklim Tipleri
Türkiye’de İklim
İç Kuvvetler
Dış Kuvvetler
Nüfus ve Yerleşme
Ekonomik Coğrafya
Karadeniz Bölgesi
Marmara Bölgesi
Ege Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Tekrar Testi
 
SUNUYU İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN Tıklayınız...