Bölme Bölünebilme Kuralları Ders Notları

 

Bölünme Kuralları,  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 sayılarına kalansız olarak bölünüp bölünemediklerini bölme i

1'e bölünme kuralı
Her rakam bölünür
İşlemi yapmadan anlamaya yardımcı olan kurallarıdır.
2'ye bölünme kuralı
Son rakamı çift sayı ise bölünür
 
3'e bölünme kuralı
Rakamları toplamı 3 veya üçün katlarıysa bölünür
 
4'e bölünme kuralı

Son iki rakamı 4 ile kalansız bölünüyorsa bölünür
 
5'e bölünme kuralı
Son rakamı 0 veya 5 ise bölünür
 
6'ya bölünme kuralı
Sayı hem 2'ye hem 3'e kalansız bölünebiliyorsa 6'ya da bölünür.
 
7'ye bölünme kuralı
sayı abc şekinde ise sayının üstüne 312 yazılır sayı ile çarp sayı 7 nin katı ise tam bölünür
 
8'e bölünme kuralı
Son üç rakamı sekize kalansız bölünüyorsa bölünür.
 
9'a bölünme kuralı
Rakamları toplamı 9 veya dokuzun katlarıysa bölünür.
 
10'a bölünme kuralı
Son rakamı 0 ise bölünür
 
11'e bölünme kuralı
Bir sayının 11 ile tam olarak bölünebilmesi i
 
çin, sayının rakamlarının altına birler basamağından başlayarak sırasıyla +, -, +, -, ... işaretleri yazılır, artılı gruplar kendi arasında ve eksili gruplar kendi arasında toplanır, genel toplamın da 0, 11 veya 11 e bölümünde kalanı 0 olan bir sayı ise 11'e tam bölünür.
13'e bölünme kuralı
Sayıyı X=10a+b şeklinde yazdığımızda a+4b sayısı 13'e kalansız bölünüyorsa bölünür.
 
17'ye bölünme kuralı
Sayıyı X=10a+b şeklinde yazdığımızda a-5b sayısı 17'ye kalansız bölünürse bölünür.
 
19'a bölünme kuralı
Sayıyı X=10a+b şeklinde yazdığımızda a+2b sayısı 19'a kalansız bölünürsa bölünebilir.
 
25'e bölünme kuralı
Son iki rakamı 25, 50, 75, veya 00 olmalıdır.